Zmiana daty ślubu… Co zrobić?

Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć pewnych zdarzeń. Niektóre sytuacje losowe, między innymi takie jak panujący obecnie  panująca pandemia, dzieją się niezależnie od nas. Każda Para Młoda zadaje sobie teraz  pytanie, czy zmiana daty ślubu rzutuje na podpisane wcześniej umowy? Co teraz ? Jak wybrnąć z sytuacji? I najważniejsze…jak bezproblemowo zmienić datę ślubu?

 

Jeżeli już podjęliście decyzję o zmianie daty ślubu, lub po prostu nie mięliście innej możliwości – warto najpierw skontaktować się z salą weselną i poprosić o wskazanie trzech wolnych terminów ślubów (oczywiście w preferowanym dla Was nowym okresie). Następnie, staramy się skontaktować i na nowo ustalić termin z pozostałymi naszymi podwykonawcami – dając im do wyboru oczywiście te trzy nowe możliwości. Musimy mieć świadomość, że podwykonawcy mają również inne zobowiązania i któryś z terminów mogą być już zajęty – stąd te trzy możliwości.

W obecnej sytuacji przy zmianie terminu ślubu możemy powołać się na siłę wyższą. Pojęcie siły wyższej, mimo że często używane — nie doczekało się definicji ustawowej. Powszechnie przyjęło się, że siłą wyższą jest zdarzenie: zewnętrzne; niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie da się zapobiec. Przejawami siły wyższej mogą być zjawiska wywołane siłami natury (powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie itd.), zjawiska społeczne lub polityczne o wielkiej skali (np. wojny) oraz akty władzy publicznej (np. blokady granic i portów).

A co z umowami, w których nie mamy zawartej takiej klauzuli? Zerwanie umowy? Nie, jeżeli jesteśmy w stanie dojść do porozumienia odnośnie nowej daty ślubu. Umowa wtedy pozostaje bez zmian – jednakże warto w takiej sytuacji podpisać aneks odnośnie zmiany daty wykonania usługi. Ważne jest aby obie strony podpisały dokument.

Zobacz także:

Sukienka na wesele – co ubrać jako gość weselny?”